Contact Center Ico CLOUD

ACCIÓ COMERCIAL DIRECTA – CONTACT CENTER

Actuem en la venda, disposant d’una bossa d‘hores acordada per la prescripció comercial (Persona objectiu + contacte + enviament, informació, interès), a través de l‘eina pròpia:

       Ico-CLOUD

amb la informació “on-line” de totes les accions realitzades, pròximes i objectius assolits.

 

  • Estratègia i pla d’acció comercial directa – CONTACT CENTER
  • Argumentari Comercial adaptat a l’acció comercial (email tipus)
  • Elaboració plantilles i execució de campanyes emailings (cada 2 mesos)
  • Acció comercial directa EQUIP ICOEXEL en la prescripció (Argumentari + Persona objectiu + Acció comercial telefònica + enviament informació + seguiment). Acció enfocada a assolir els objectius pactats. Dedicació setmanal acordada.
  • Definir objectius a assolir i visible a la nostra plataforma ubicada al núvol Visualització on-line i temps real, de TOTES les accions comercials REALITZADES A LA NOSTRA PLATAFORMA  Ico-CLOUD  i visualització d‘assoliment dels objectius pactats.